W tym wydaniu

W następnym

  • Kapitan Żbik - James Bond PRL-u
  • Białołęckie pogotowie
  • Wspomnienie o Jarosławie Kukulskim

 

www.gazetaecho.pl www.gazetaecho.pl Forum Aveciarze

Polecamy

Aveciarz w Dobrych Pomyslach

 Marzy mi się…

BIAŁOŁĘKA WYJĄTKOWA!

Darek Mysłowski Darek Mysłowski, świeżo upieczony tata Wojtka, architekt, fotograf, autor cyklu zdjęć „Białołęka Drewniana”

Od jakiegoś czasu zastanawiam się, dlaczego nasza dzielnica ma być taka sama jak inne? Powinna się wyróżniać. Warto w tym celu wykorzystać jej „zielony” charakter! To nasz lokalny potencjał, który powinniśmy przekuć na wizytówkę Białołęki także w dziedzinie planowania przestrzeni.

Czy zewsząd musi nas otaczać plastyk, beton i szkło? Nieopodal mojego domu przy ulicy Odkrytej otwarto park. Mało się nie popłakałem, kiedy zobaczyłem sposób kreacji zieleni. Wylano nowe ścieżki, pozostawiono kilka drzew i zbudowany wcześniej plac zabaw. Wszystko ogrodzono obrzydliwą zieloną siatką. I na tym koniec. Projektowanie zieleni w Europie a nawet w wielu polskich miastach stoi na naprawdę wysokim poziomie. Szkoda, że w stolicy tak mało przykłada się do tego uwagi.

Myślę, że warto rozpocząć starania o nadanie Białołęce niepowtarzalnego, wyróżniającego klimatu. W naszym krajobrazie mamy jeszcze wiele autentycznych starych drewnianych domów; wiele z nich posiada bardzo ciekawe ozdobne detale i kolorowe motywy. Do tego dwa gotyckie zabytki i inne perełki architektury. Mój pomysł dotyczy wprowadzenia do naszej białołęckiej przestrzeni charakterystycznych elementów, właściwych tylko temu terenowi. Mała architektura, jednolite kolory określonych obiektów, detale i napisy w specjalnym, właściwym tylko Białołęce stylu.

Ze względu na charakter historycznej zabudowy motywy mogłyby być wzorowane na secesji lub architekturze organicznej; marzy mi się jakaś współczesna synteza miękka i ciekawa, z zastrzeżeniem, aby wszelkie nowoczesne, plastykowe i proste formy zostawić dla centrum miasta. Białołęka powinna pozostać także i w tej materii zieloną, klimatyczną osadą.

Drobne elementy architektury, na przykład ławki, latarnie, płotki… mogą w stosunkowo tani sposób odmienić otoczenie, w którym żyjemy. Dzięki temu łatwiej będzie również o integrację mieszkańców i ich identyfikację z miejscem, które dotychczas uznaje się wyłącznie za sypialnię. Patrząc dalej tego typu detale wprowadzane do białołęckiego budownictwa, mogłyby zupełnie odmienić wizerunek dzielnicy, zwłaszcza straszących obecnie blokowisk. Świetnie wpisuje się w tę wizję ciekawy architektonicznie budynek Zespołu Szkół przy ul. Van Gogha.

Na pomysł wpadłem, jadąc autobusem ulicą Modlińską. W pewnym momencie zrobiło mi się niedobrze, kiedy patrzyłem na te wszystkie ogrodzenia z wywieszonymi reklamami, budy, dachy, prowizorki i tę całą resztę głównej ulicy jednej z największych dzielnic miasta. Każdy płot inny, bałagan architektoniczny, morze kolorowych nieskładnych informacji, zero spójności.

Pomyślałem, że można by zaproponować kilka wzorów ogrodzeń, tabliczek z ulicami, oświetlenia ulicznego... Poza tym wymieniać chodniki na coś ciekawszego niż kostka bauma albo układać ją w ciekawe motywy. To samo dotyczy pojemników na śmieci, wiat przystankowych, określić zasady umieszczania reklam na ogrodzeniach np. w formie jednakowych tabliczek w ozdobnych ramach, gdzie kolor tła wskazywałby na rodzaj usługi – czerwone na artykuły spożywcze, zielone – ogrodowe, niebieskie – usługi, żółte gastronomia, szare – materiały budowlane itd. Chodzi o to, aby wszystkie elementy małej architektury pasowały do siebie i tworzyły estetyczną całość.

Do tego konieczne jest inwestycja w zieleń - bez niej miasto zawsze pozostanie szare. Modlińska, Światowida, Mehoffera i inne ważne ulice Białołęki powinny być doprowadzone do ładu i mieć jeden charakter i „czystą” przestrzeń publiczną. Na to muszą być pieniądze, ale co najważniejsze - odgórna decyzja o spójności. Co z tego, że wymienia się oddzielnie chodnik, przystanek, kosz, lampy a obok sadzi trawę, kiedy wszystko do siebie pasuje jak przysłowiowa pięść do nosa? Należałoby zatem opracować księgę motywów, z jakich na terenie dzielnicy można by korzystać. Dzięki temu Modlińska mogłaby przestać być wyłącznie tą ruchliwą i brzydką, Światowida „pętlą”, a Mehoffera dziurawym łącznikiem.

Dołączam fotograficzne inspiracje z zagranicy. Są miejsca na świecie, gdzie estetyka przestrzeni publicznej nie ogranicza się do zawieszenia późną jesienią kilku doniczek na wybranych latarniach… Jestem ciekawy, co o tym myślą inni. Piszcie! aveciarz@gmail.com

Dariusz Mysłowski

Dodane przez Risquna
13:52 02.10.2015
bfQuie9n es Nino Ferrari M?Es un Forex Trader independiente con fomracif3n universitaria en Administracif3n de Empresas (Me9xico). Se ha desenvuelto en empresas en funciones relacionadas con finanzas tanto en el e1mbito privado como pfablico. Actualmente se dedica a spot forex administrando cuentas propias y de terceros ased como tambie9n a dictar cursos para traders principiantes y avanzados, caracterize1ndose por su conviccif3n en sistemas de trading basados en ane1lisis te9cnico fractal.Introduccif3nMe desenvuelvo como forex trader independiente, y les aclaro que soy una persona comfan y corriente como cualquiera de ustedes.Llevo unos af1os involucrado en este mundillo, de los cuales los primeros me han llevado tiempo y dinero.Algunos imputaredan ese tiempo y dinero como un gasto, y otros como una inversif3n. Otros piensan que corresponde a una inversif3n si genera ganancias y a un gasto si genera pe9rdidas.Siguiendo el pensamiento de arriba y tomando la analogeda de una empresa frente a una erogacif3n en publicidad en funcif3n de un estudio de mercado, el efecto de la misma en las ventas sereda el determinante para establecer a que9 corresponde imputar dicha erogacif3n.Lo que quiero decirles realmente es que la discusif3n si la imputacif3n es gasto o inversif3n no es relevante. Lo importante es que en cualquiera de los dos casos tenemos que analizar y aprender el porque9 del resultado. En la analogeda sereda evaluar fehacientemente si la campaf1a publicitaria fue la correcta para el mercado.En Forex sucede lo mismo. Previamente hacemos un estudio del mercado y a partir de alled establecemos un plan de entrada y salida con su estrategia que podre1 arrojar resultados positivos o negativos. Ambos resultados deben ser evaluados para descartar cualquier factor que haya influenciado nuestro plan ya sea a favor o en contra.Si queremos ser traders de e9xito debemos empezar de1ndole importancia a lo importante y empezar por el principio: entender cf3mo es este mercado para luego sintonizar con e9l nuestros sistemas de trading.Basado en mi experiencia, a continuacif3n expondre9 mi interpretacif3n del mercado forex, el cual es mi deseo que redunde en beneficio de sus cuentas.MERCADO FOREX: bfFRACTAL O LINEAL?Mi conviccif3n es que: el Mercado Forex es Fractal (No Lineal).Yo hice el siguiente razonamiento: si la naturaleza es fractal, el ser humano es parte de la naturaleza, y el mercado forex es una creacif3n del ser humano, por propiedad transitiva el Mercado Forex es Fractal.Antes de seguir, sencillamente les fundamentare9 porque9 considero que el mercado forex no es lineal.Cuando analizamos desde la perspectiva lineal, estamos estableciendo una Causa-Efecto. En otras palabras, lo que estamos haciendo es admitir que lo sucedido en el pasado se repetire1 en el futuro.A mi entender, llevando este ane1lisis lineal al mercado forex, estamos admitiendo que el conjunto de inversores tendre1n el mismo comportamiento o reaccif3n del pasado cuando se repitan las mismas situaciones.Si esto fuera ased, una vez conocidas y nomencladas las Causas-Efectos, todos seredamos exitosos en este mercado. Es decir no habreda mercado.Segfan se dice, sf3lo el 10% gana y el 90 % pierde. Podemos estar o no de acuerdo con estos porcentajes, pero en definitiva tienen sentido, ya que en este juego para que alguien gane otro debe perder.bfY entonces por que9 los comportamientos a veces se repiten y a veces no? Sencillamente porque existen muchos otros factores que intervienen en cada momento dado. No olvidemos que este es un juego donde la psicologeda de cada persona entra en accif3n, por lo cual nos encontramos ante una variable incontrolable que define el comportamiento.Para terminar y sin ir me1s lejos, cuando navegan por una web dedicada a Forex, encontrare1n en todas un texto mas o menos parecido a este: “La performance mencionada no necesariamente implica que se repita en el futuro”.La lectura que hago de estos textos es: El Mercado Forex es No Lineal.Segfan lo expuesto arriba, si el mercado forex no es lineal entonces debe ser fractal. Vayamos a la naturaleza. Tomen una hoja de un helecho. Vere1n que cada hojita que la conforma es muy similar en forma y aspecto a la hoja entera. En otras palabras, cada hojita es un fractal de la hoja entera.Veamos un ejemplo me1s. Visualicen una conformacif3n de montaf1as. Vere1n picos, valles, etc. Extraigan de esa conformacif3n una sola montaf1a. Vere1n que esta es muy similar en forma y aspecto a toda la conformacif3n con sus picos, valles, etc. Extraigan de esta faltima montaf1a una roca. Vere1n tambie9n que es muy similar en forma y aspecto. En otras palabras, cada roca es un fractal de una montaf1a y cada montaf1a es un fractal de la conformacif3n de montaf1as.Ahora vayamos a los gre1ficos de cotizaciones de divisas. Tomen un gre1fico de velas japonesas de unidad de tiempo diario y vean su conformacif3n. Luego tomen un gre1fico de unidad de tiempo de 8 horas y vere1n que es muy similar en forma y aspecto al diario. Y ased sucesivamente con los de unidad de tiempo menores. En otras palabras, los gre1ficos de unidad de tiempo pequef1as son un fractal de los de unidad de tiempo me1s grandes.El ane1lisis fractal este1 relacionado con la Teoreda del Chaos. A efectos de simplificar y no entrar en definiciones complicadas de tamaf1o enciclope9dico, vamos a entender este punto con la siguiente frase que muchos de ustedes seguramente conocere1n: “el aleteo de una mariposa en Australia puede generar un hurace1n en Estados Unidos”.Resumamos y aunemos conceptos. Si los gre1ficos de unidades de tiempo pequef1as son fractales que conforman a los de unidades de tiempo me1s grandes, son los pequef1os en donde debemos detectar los mednimos cambios (aleteo de mariposa) que desencadenare1n los ciclos de alza o baja (huracanes) en un par de divisas.Para terminar este tema, les adelanto que: el esqueleto del mercado forex este1 conformado por fractales, los cuales a continuacif3n veremos que9 son y cf3mo se representan en un gre1fico.PIVOTES Y FRACTALESTodos hablamos de pivotes. Asimismo podemos encontrar en Internet diversas calculadoras para determinar los mismos.bfPero que9 son los pivotes?No son ni me1s ni menos que fractales.A continuacif3n, les explicare9 de una manera sencilla mi interpretacif3n acerca de los pivotes y cf3mo se grafican.Forex es un juego, y como todo juego debemos tomarlo con un enfoque divertido.En este juego existen dos participantes: por un lado los Osos, que son los vendedores, y por otro lado los Toros, que son los compradores.Ambos participantes tienen el mismo objetivo: anotar puntos. El que me1s puntos anota gana el juego.Cuando el Oso anota un punto, en ese precio nace un pivote llamado Soporte.Cuando el Toro anota un punto, en ese precio nace un pivote llamado Resistencia.bfY estos pivotes por que9 se forman? Porque en esos precios los Osos y Toros deciden tomar ganancias.Paradf3jicamente entonces el Oso le genera Resistencia al Toro y el Toro le genera Soporte al Oso. Esto tiene sentido ya que el Oso pretende que el precio baje y el Toro que el precio suba.Digamos entonces que los pivotes son los lugares en donde se encuentran los Osos y los Toros y demuestran un despliegue de sus fuerzas como si fuera una pulseada. Si el Toro gana la pulseada, el Oso toma ganancias y si el Oso gana la pulseada, el Toro toma ganancias.bfCf3mo hacemos para darnos cuenta quie9n va ganando el juego?Si el Oso este1 anotando puntos me1s bajos que sus anteriores puntos (precio cada vez me1s bajo) y el Toro este1 anotando puntos me1s bajos que sus anteriores puntos, entonces el Oso este1 ganando el juego.Si el Toro este1 anotando puntos me1s altos que sus anteriores puntos (precio cada vez me1s alto) y el Toro este1 anotando puntos me1s altos que sus anteriores puntos, entonces el Toro este1 ganando el juego.Mientras el Oso este1 ganando el juego, la tendencia del mercado es de baja (downtrend) y si el Toro este1 ganando el juego, la tendencia del mercado es de alza (uptrend). Estas tendencias se pueden graficar uniendo estos puntos para obtener ledneas de tendencia.bfHasta df3nde continfaan estas tendencias?La tendencia de baja seguire1 hasta tanto el Toro comience a anotar puntos me1s altos que sus puntos anteriores y la tendencia de alza seguire1 hasta tanto el Oso comience a anotar puntos me1s bajos que sus puntos anteriores. En otras palabras, continfaan hasta que las ledneas de tendencia son quebradas.Volviendo a los pivotes, las ledneas de tendencia que trazamos y proyectamos al infinito son Soportes y Resistencias proyectadas.Habre1n escuchado decir que un Soporte en el pasado puede actuar como Resistencia en el futuro y viceversa, una Resistencia en el pasado puede actuar como un Soporte en el futuro. Vee1moslo ased: los pivotes son los campos de batalla donde se enfrentan los Osos y los Toros. Cuando se enfrentan en un lugar donde ya se han enfrentado en el pasado, entra en accif3n la memoria de cada uno de ellos y comienzan a medirse fuerzas para ver quie9n sale victorioso.bfPor que9 son importantes los pivotes?Porque es precisamente alled donde los Osos y los Toros toman decisiones, por lo cual en estos puntos el precio cambiare1 o mantendre1 su actual curso.bfCf3mo graficamos estos pivotes?Como mencione9 me1s arriba, existen en Internet diversas calculadoras para determinar los mismos. Una manera manual y sencilla de graficarlos, es recorrer el gre1fico de precios hacia el pasado y trazar una lednea horizontal en aquellos puntos donde el precio cambia su curso y proyectarla hacia adelante.Recuerden que en el desarrollo del tema anterior les adelante9 que el esqueleto del mercado este1 formado por fractales, o sea pivotes.bfCf3mo representamos un fractal?Si por ejemplo tomamos un grafico de velas japonesas en una unidad de tiempo de 2 horas, el fractal sere1 el precio me1ximo de la vela que tenga 2 velas a ambos lados con precio me1ximo menor (Resistencia) o bien el precio mednimo de la vela que tenga 2 velas a ambos lados con precio mednimo mayor (Soporte).El mercado se va moviendo sobre el esqueleto de fractales que van formando los Osos y los Toros, los cuales se mantienen vivos hasta tanto los mismos son quebrados.La pregunta es: bfEstos fractales se forman al azar?La respuesta es NO. Los fractales se van formando segfan el ciclo de alza o baja, los cuales tienen diferentes dimensiones. Estos ciclos son be1sicamente generados por los traders en sus expectativas de hasta df3nde puede llegar el precio.Resumiendo hasta aqued, el mercado forex se mueve ordenadamente de acuerdo al comportamiento de las operaciones celebradas por los traders, formando ciclos de alza y baja que empiezan y terminan. Estos ciclos responden al principio de olas de Elliot: un ciclo comienza con 5 olas impulsivas hacia un lado y termina con 3 olas correctivas hacia el lado contrario, con una relacif3n entre olas basado en las series de Fibonacci. Conociendo este principio y series, podre1n identificar cuales son aquellos fractales donde el precio cambiare1 o seguire1 su curso.Podre1n encontrar material muy fatil en Internet acerca de este tema.MOVIMIENTO DEL PRECIOCuando miramos un gre1fico de precios, pareciera ser que el precio sube o baja de forma caf3tica y sin ninguna razf3n. En el tema anterior vimos que realmente el precio se mueve sobre una estructura ordenada.bfEs posible predecir el precio?La respuesta es un rotundo NO. Aquella persona que les diga lo contrario les este1 mintiendo. Lo que debemos hacer realmente cuando compramos o vendemos divisas es acompaf1ar el curso del precio.Volvamos al tema que nos compete: bfCf3mo se mueve el precio?El precio tiene tres lugares hacia donde moverse: hacia arriba, hacia el costado o hacia abajo.Cuando el precio sube o baja es Trending (up o down) y cuando va hacia el costado es Sideways.es Trending un 10 o 15 % del tiempo y Sideways un 90 o 85 % del tiempo. Precisamente por esto es que muchos traders son quebrados psicolf3gicamente ya que cuando entran al mercado con una operacif3n cuando el precio este1 sideways pierden la paciencia esperando que el precio comience a subir o bajar a favor de ellos. De esto se trata el trading: Conviccif3n y Paciencia.Entendiendo cf3mo se mueve el precio, podemos detectar aquellos factores para conocer el curso que tomare1 el precio.bfCue1les son estos factores?El precio no cambia su curso de un momento a otro. Entiendan bien que el precio ES LO daLTIMO QUE CAMBIA.Previamente existen varios factores que cambian, a los cuales debemos ponerles la lupa para ver que9 este1 pasando detre1s del gre1fico de precios.Recuerden siempre: lo primero que cambia es el comportamiento de los traders y lo faltimo que cambia es el precio. En el medio, este1n estos factores.Cuando comienza a cambiar el comportamiento de los traders, esto afecta directamente a la aceleracif3n del precio. Es decir comienza a disminuir la velocidad con el que el precio de una determinada divisa sube o baja. Por lo tanto la Aceleracif3n del precio es nuestro primer factor que nos da el primer alerta de que algfan cambio se este1 gestando.Si el cambio continfaa geste1ndose, consecutivamente despue9s de la desaceleracif3n comienza a cambiar el volumen de contratos que entran al mercado. Es decir comienza a disminuir la cantidad de compras o ventas de una determinada divisa. El volumen constituye nuestro segundo factor y alerta.Siguiendo la gestacif3n, consecutivamente despue9s de la disminucif3n del volumen comienza a cambiar el momentum. Es decir comienza a cambiar la fuerza y direccif3n de la tendencia. El momentum constituye nuestro tercer factor y alerta.Una vez que estos tres factores han cambiado, el curso del precio sere1 lo siguiente que cambie.Si entienden bien esto, vere1n que mirando el gre1fico de precios no llegamos a ningfan lado, ya que el movimiento del precio es aparentemente caf3tico. Lo que tenemos que mirar es por debajo del gre1fico, es decir donde se encuentra la estructura ordenada de la cual hable1bamos me1s arriba.Si hacemos una analogeda con un redo, la superficie del mismo sereda el gre1fico de precios y el lecho del redo nuestros tres factores. Estudiando el lecho entenderemos el movimiento del curso del redo y podremos seguirlo en nuestra balsa.A T E N T A M E N T E_______________________ Lic. Nino G.B. Ferrari M.
Dodane przez Muh
23:51 08.10.2015
승기, 너무 귀엽지 않아요?? ㅎㅎ작년에 한국에 있을 때 즐겨보던 TV 프로 중에 하나에요. 1박 2일!!다음 주에 같이 이 노래 불러 볼까요??No es chulo SeungKi?? jeje..El af1o pasado, cdanuo estuve en Corea ese programa es uno de mis favoritos de tele. 1bak 2il..!!Que9 les parece que cantemos esa cancif3n el se1bado que viene??
Dodane przez Syahmi
04:05 09.10.2015
Muchas gracias Amparo. Me agrelo mucho que me animes. No te olvides de la exposicif3n del jueves , ni la del lunes en la sala Chillida . besos y que duermas muy bien http://oeyqeb.com [url=http://rlvwxoocr.com]rlvwxoocr[/url] [link=http://bgpzhet.com]bgpzhet[/link]
Dodane przez Wedja
10:25 09.10.2015
Disculpe distinguido mrestao creo ke hay un error en los ultimos datos al poner el F3- 1/2F2 me da ami = 9/5 y usted pone -11/5 espero no equibocarme y gracias por los videos buena suerte =D
Dodane przez Chony
07:10 10.10.2015
No se si soy BICI genia pero sed soy BICI adicta =) desde que en nivremboe 2011 me reencontre con la bici y pense9.. a ver q onda ir a laburar en bici ? No pare9 mas todos los dias Colegiales-Plaza de Mayo! es un placer! tardo menos que en subte y puedo RESPIRAR!!!Un placer poder participar!! Hay otra calle muy amigable Teodoro Garcia.. tiene una trepada linda de empedrado, pero esta muy buena y los conductores respetan bastante a los ciclistas! http://grhubcuan.com [url=http://vvqrgexzzg.com]vvqrgexzzg[/url] [link=http://nicublblnq.com]nicublblnq[/link]
Nick:

Wpisz komentarz:


- Wpisz liczbę z obrazka 99

Strona główna | Aktualny numer | Archiwum | Zgłoś temat | Redakcja | Kontakt .