W tym wydaniu

W następnym

  • Kapitan Żbik - James Bond PRL-u
  • Białołęckie pogotowie
  • Wspomnienie o Jarosławie Kukulskim

 

www.gazetaecho.pl www.gazetaecho.pl Forum Aveciarze

Polecamy

Aveciarz w Dobrych Pomyslach

 Z pasją na TY

Ola Borycka - studentka lingwistyki na UW, fanka kultury rosyjskiej, śpiewu, tańca i kajaków

W nowej życiowej sytuacji chyba każdy – nawet najodważniejszy człowiek – odczuwa strach i dyskomfort. Stykamy się z czymś zupełnie nieznanym, trzeba znów starać się o akceptację. Takie też odczucia towarzyszyły mi w pierwszym dniu studiów. Szybko jednak strach ustąpił zaciekawieniu.

A to za sprawą jednego z wykładowców. A było to tak: jak to zwykle na pierwszych zajęciach bywa, każdy miał się przedstawić i opowiedzieć o swojej pasji. Moja koleżanka wyznała, że w wolnych chwilach lubi robić biżuterię – kolczyki, bransoletki itp. Na swoim rękodziele nie zarabia, ale zawsze ma oryginalne prezenty urodzinowe dla przyjaciół. Profesor zapytał, czy zamierza związać z pasją swoją przyszłość. Dziewczynę to pytanie wyraźnie zaskoczyło, po chwili przyznała, że chętnie wybrałaby się do szkoły, specjalizującej się w kształceniu osób z podobną pasją. Dodała, że zrobi to dopiero po skończeniu studiów. Jakież było moje zdziwienie, gdy wykładowca niemal oburzył się na to stwierdzenie! Zapytał z wyrzutem: „Dlaczego chce pani czekać ze swoją pasją?”, a później zwrócił się do nas wszystkich: „Szanowni państwo, jeśli oprócz języków (studiuję lingwistykę) posiadacie inne zainteresowania absolutnie i pod żadnym pozorem nie rezygnujcie z nich! Owszem, wykładowcy będą od państwa wiele wymagać, czas może także stać się przeszkodą, ale pamiętajcie, że możecie i powinniście swoje pasje łączyć! Bezdyskusyjnie!!!”.

Ten krótki wykład dał mi wiele do myślenia; nie ukrywam, że w pewnym sensie pozytywnie mnie zmotywował i dodał nieco otuchy po lekturze napiętego grafiku zajęć uczelnianych. Śmieję się, iż według słów mojego profesora powinnam uczyć się nowych angielskich słówek śpiewając je albo tańczyć z książką od rosyjskiego w ręku. Właściwie, czemu nie? Zdałam sobie sprawę, jakkolwiek trywialnie to zabrzmi, że nie warto rezygnować ze swoich marzeń! Czasem nawet najbardziej dziwaczne pomysły mogą stać się życiową drogą, źródłem nie tylko finansowej stabilizacji, ale – co najważniejsze – szczęścia.

Ostatnio oglądałam w telewizorze program „Kobieta na krańcu świata”, którego bohaterka – Angielka, Daphne Sheldrick z miłości do zwierząt założyła w Kenii... sierociniec dla słoniątek! Choć jest to praca trudna, wymagająca sporej psychicznej dojrzałości „afrykańska Europejka” robi to, co naprawdę kocha i czuje się autentycznie spełniona.

Często zapominamy o tym, że szkoła, studia mają pomóc w rozbudzaniu, systematyzowaniu i realizowaniu naszych zainteresowań. Przyznaję, sama często mam wrażenie, iż jest zupełnie odwrotnie. Ale przecież nie od dziś wiadomo: „chcieć” to pierwszy krok do „móc”. Nawet jeśli doba ma tylko 24 godziny, a pani od biologii wymaga znajomości wszystkich bezkręgowców.

Ola Borycka
redaktor naczelna

Dodane przez Alexander
13:21 02.10.2015
Witaj:)skoro pracujesz na slozbanach to masz 2 wyjścia1. robisz szkielet zbliżony to kształtu tipsa ale od razu na szablonie robisz bardziej na kształt trapezu2. po zrobieniu szkieletu używasz zaciskarki, i zaciskasz tunel łatwiejsze jest to przy akrylua jak gruba warstwa żelu?no to tak z 1 milimetr, a nawet i niecały milimetr, to na wyczuciea linia włosa powinna mieć max grubość trzech wizytf3weki oczywiście przy odpowiedniej krzywej C będzie Ci łatwiej uzyskać pożądaną grubość linii włosa (można powiedzieć że intuicyjnie ci wyjdzie)
Dodane przez Tanayut
23:51 08.10.2015
HelenaHmmm Ja chyba jestem aneyatrwka , ale na logikę jak zamiana wielbłądf3w miała zmotywować do wyścigu? Ten, ktf3rego wielbłąd przekroczy linię mety . W tym przypadku jadąc na wielbłądzie przeciwnika wygrywając przegrywał. Chyba że chodziło tylko o zachowanie twarzy i honoru a nie o faktyczną wygraną. Ale może ja tego nie skumałam XD.
Dodane przez Val
04:05 09.10.2015
Podľa medzine1rodne9ho dohvooru o pre1vach zdravotne postihnutfdch me1 každfd človek pre1vo na vzdelanie a rovnocennfd život ako všetci ostatned. Veredm, že Vaše zdravotne postihnute9 dvojičky si vyžadujfa denne 24-starostlivosť a opateru a dohľad. Samozrejme ako rodič me1te spre1vne na zreteli aj ich vfdchovu a vzdele1vanie. Nakoľko nie je mi zne1me a akfd druh zdrvotne9ho postihnutia sa jedne1, ťažko sa vyjadriť. Ale možnosti sfa viacere9 - ak sa jedne1 o nižšed stupeň zdravotne9ho postihnutia mohli by sa vzdele1vať za pomoci asistenta aj v riadnej škole. Potom je to vzdele1vanie v špecie1lnych škole1ch. Najlepšie by bolo, keby ste podali bližšie vysvetlenie aspoň približne a kfd druh zdravotne9ho postihnutia sa jedne1 a tiež koľko majfa detičky rokov. Veď aJ ťažko zdravotne postihnute9 dieťa na invalidnom vozedku bez mente1lneho postihnutia sa vzdele1va v riadnej škole samozrejme v bezbarie9rovom prostreded a s pomocou asistenta. Prajem Ve1m veľa sedl, určite sa faspech dostaved, len to trve1 dlhšie ako u zdravfdch deted. Anna http://jpjbilwv.com [url=http://qerdadqgti.com]qerdadqgti[/url] [link=http://wxfjsaxa.com]wxfjsaxa[/link]
Dodane przez Oby
10:24 09.10.2015
Špecie1lne pomf4cky majfa pri vfdchove a vzdele1vaned telesne phnoitsutfdch, chorfdch a zdravotne oslabenfdch jedincov nezastupiteľne9 miesto. Delia sa na:Rehabilitačne9 pomf4ckyKompenzačne9 pomf4ckyOrtopedicke9 pomf4ckyŠpecie1lne pomf4cky slfažia na ne1cvik sebaobslužnfdch činnosted dieťaťa (aby sa vedelo najesť, obliecť, aby zvle1dlo osobnfa hygienu), na vzdele1vanie (držiaky, pere1, stojany na knihy, špecie1lne upravene9 kle1vesnice počedtača a pod), na zamestnanie (špecie1lne upravene9 ne1radie, špecie1lne držiaky pracovne9ho ne1radia), k spoločenske9mu začleneniu (spoločenske9 hry).Nesmieme zabudnfať ani na diagnostickfa funkciu špecie1lnych pomf4cok, ktore9 ne1m pome1hajfa zisťovať faroveň rf4znych vedomosted, zručnosted a ne1vykov dieťaťa, ako sfa napr. faroveň jemnej a hrubej motoriky, priestorovej oriente1cie a pod.zdroj: Mgr. Zuzana Gecziove1
Dodane przez Shivika
07:09 10.10.2015
pokračovanie...Čo sa tfdka vfdznamu špecie1lnych pomf4cok, ktore9 sa využedvajfa pri vfdchove a vzdele1vaned telesne phitsonutfdch, chorfdch a zdravotne oslabenfdch deted, ich vfdznam sa v podstate neledši od vfdznamu učebnfdch pomf4cok, keďže podobne ako učebne9 pomf4cky ne1m pome1hajfa dosahovať stanovene9 ciele, vyplfdva z toho fakt, že každe1 jedna pomf4cka prispf4sobene1 potrebe1m phitsonute9ho, chore9ho alebo zdravotne oslabene9ho dieťaťa slfažia ako špecie1lna pomf4cka, ak prispieva k zlepšeniu jeho zdravotne9ho stavu.Použite1 literatfara:Habšudove1, M. Špecie1lne pomf4cky http://rqkszsbe.com [url=http://uapxrtope.com]uapxrtope[/url] [link=http://sjrafa.com]sjrafa[/link]
Nick:

Wpisz komentarz:


- Wpisz liczbę z obrazka 99

Strona główna | Aktualny numer | Archiwum | Zgłoś temat | Redakcja | Kontakt .