W tym wydaniu

W następnym

  • Kapitan Żbik - James Bond PRL-u
  • Białołęckie pogotowie
  • Wspomnienie o Jarosławie Kukulskim

 

www.gazetaecho.pl www.gazetaecho.pl Forum Aveciarze

Polecamy

Aveciarz w Dobrych Pomyslach

 Strumykowa zintegrowana

Marta Ferfet - studentka SGH, mieszka na Tarchominie.

Pamiętam pewną sytuację z pierwszej klasy gimnazjum. Po pewnym czasie znajomości, moja koleżanka zorientowała się, że choruję na cukrzycę. Zapytała wówczas, czy czasem jej nie zarażę. Z rozbawieniem odpowiedziałam, że nie, no bo „to” nie przechodzi na innych. – OK. W takim razie możemy się dalej przyjaźnić – odparła.

Z perspektywy czasu myślę, że takie pytanie z ust nastolatki wcale nie było zabawne. Pokazało niewiedzę, lęk przed innością, nieumiejętność zrozumienia i dotarcia do drugiego człowieka. Przecież „inny” – czy to fizycznie, czy intelektualnie – wcale nie oznacza „gorszy”. A chyba truizmem jest powtarzanie w XXI wieku, że każdy z nas w różnych dziedzinach życia wymaga wsparcia; że każdy jest inny i niepowtarzalny.

Stereotypy i nagroda

Mimo wszystko wciąż pojawiają się rozmaite obawy. Jedna z nich związana jest z klasami integracyjnymi. Wielokrotnie byłam świadkiem, jak rodzice sprawnych dzieci wzbraniali się przed posłaniem swoich pociech do klasy integracyjnej. Powód? Często trudno wytłumaczalny, czasem obawa, że nauczyciele będą zbyt wolno realizować program albo zaniżać poziom. Inna wątpliwość: czy osoby niepełnosprawne rzeczywiście mogą dobrze czuć się w gronie osób sprawnych?

Białołęckie Gimnazjum Nr 123 przy ulicy Strumykowej skutecznie walczy ze stereotypami i udowadnia, że integracja nie tylko jest możliwa, ale wręcz konieczna – daje korzyści obydwu stronom. Od 11 lat działają tutaj klasy integracyjne. W 1999 roku było ich 3, obecnie jest aż 11 na 36 w całej szkole.

Ostatnio pani dyrektor gimnazjum Małgorzata Wiśniewska podczas Gali Integracji w Sali Kongresowej odebrała prestiżową nagrodę. Szkoła przy Strumykowej jako jedyna z Warszawy została wyróżniona w konkursie „Warszawa bez barier 2009” za wzorowe dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie działalności na rzecz integracji społecznej. Szkoła nie tylko dba o już istniejące windy czy podjazdy, ale cały czas inwestuje w rozwój tego zaplecza. Może też się pochwalić akcjami, promującymi integrację – festynem „Ulica Integracyjna”, konferencjami dla nauczycieli, zawodami pływackimi dla osób niepełnosprawnych, obozami socjoterapeutycznymi, charytatywnym balem karnawałowym…

Integracja na co dzień

Klasa integracyjna jest mniej liczna od tradycyjnej. Uczy się tutaj około 20 osób, z czego 3 – 5 mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Podstawą takiej opinii może być zarówno niepełnosprawność fizyczna, umysłowa, autyzm, ale też zagrożenie nieprzystosowaniem społecznym i zaburzenia zachowania. Wychowawca takiej klasy – pedagog wspomagający – uczestniczy we wszystkich zajęciach i pomaga osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu zadań. Nie jest więc tak, że osoby mniej sprawne zostawia się samym sobie lub uzależnia od dobrej woli zdrowych kolegów. Plan pracy ustalany jest bardzo indywidualnie, z uwzględnieniem zaleceń psychologa. Dodatkowo szkoła oferuje rehabilitację, socjoterapię, reedukację, logopedię.

Pani Marzena Rogalska, wychowawczyni klasy II a: – W mojej pracy nie chodzi tylko o uczenie tolerancji dla inności, ale o jej akceptację, a w przypadku osób niepełnosprawnych samoakceptację. Po drugie skupiam się na budowaniu w uczniach szacunku dla drugiego człowieka, obojętnie jaki jest. Po 10 latach pracy wiem doskonale, że konsekwencją i miłością można dotrzeć do każdego młodego człowieka, tak aby pozwolić mu rozwijać się na miarę jego możliwości!

W jej klasie uczą się Jacek i Janek, którzy czasami muszą poprosić o pomoc wychowawcę i kolegów. Jest też Sebastian – klasowy „omnibus”, odnoszący sukcesy w kuratoryjnych konkursach z chemii i matematyki, dla którego uruchomiono indywidualne lekcje z tych przedmiotów, wykraczające poza program szkolny. Przyjaźni się on i siedzi w jednej ławce z Olkiem, który czasem potrzebuje po prostu pomocy przy zakładaniu kurtki…

– Początki integracji bywają trudne, bo nie każdy od razu rozumie potrzeby innych. Rolą wychowawcy jest stałe monitorowanie sytuacji i budowanie pozytywnych relacji – wyjaśnia pani Marzena. – Poza tym dostać się do klasy integracyjnej wcale nie jest tak łatwo. Osoby sprawne muszą wyróżniać się bardzo dobrymi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem.

Paulina i Ola podkreślają, że nauczycielka mobilizuje całą klasę do pracy i stara się mieć indywidualne podejście do każdej osoby. Oczywiście nie zawsze wszystko wygląda różowo. Nie jest tak, że wszyscy się lubią i nikt nikogo nie odrzuca. Wówczas reaguje wychowawca - zwraca uwagę na nieprawidłowe zachowanie, czasem wyciąga konsekwencje. Wbrew pozorom w opinii pedagogów najwięcej problemów z odnalezieniem się w grupie mają tzw. „normalne” osoby, ponieważ często nie potrafią rozmawiać z innymi albo izolują się celowo. Niepełnosprawni mogą nauczyć ich otwartości.

Tym niemniej uczniowie zgodnie twierdzą, że po półtora roku doskonale się rozumieją. – Założyliśmy nawet klasowy wolontariat i przez cały rok wszystkie osoby – i sprawne i te mniej sprawne – angażują się w zbiórkę żywności i pieniędzy dla bezpańskich zwierząt – chwalą się Patrycja i Filip. – A Sylwia pomaga osobom, jeżdżącym na wózkach inwalidzkich.

Bezsprzeczne korzyści

Klasa integracyjna niewątpliwie uczy, że osoby mniej sprawne mają takie same potrzeby i oczekiwania – aktywności, kontaktów rówieśniczych, przyjaźni, akceptacji, szacunku... Chcą i mogą się uczyć, rozwijać swoje zainteresowania, a w przyszłości pracować.

Pani Renata Królak, wicedyrektor szkoły: – Mam nadzieję, że taka lekcja w młodym wieku będzie miała wpływ na kształtowanie bardziej świadomego i wrażliwego społeczeństwa. Na przestrzeni kilku lat obserwuję zmianę podejścia rodziców dzieci sprawnych: dziś bycie w takiej klasie to przywilej, wyróżnienie, a nawet szansa na zaistnienie np. dla osób bardzo zdolnych lecz nieśmiałych, mających zaniżoną samoocenę. Obecnie chyba tylko niewiedza lub totalna ignorancja są powodem oporów do uczenia się w klasie integracyjnej.

Z kolei dla osób z orzeczeniem do kształcenia specjalnego, klasa integracyjna to pierwsze miejsce, które pozwala na odnalezienie się w społeczeństwie i zaakceptowanie własnej odmienności. – Dla wielu oferta naszej szkoły to jedyna szansa na nawiązanie przyjaźni, pojechania na wycieczkę, dorastanie w środowisku rówieśniczym, realizowania swoich marzeń – podkreśla pani Królak.

Bez perspektyw?

Poważny problem w skali całej Warszawy stanowi brak wystarczającej liczby integracyjnych szkół ponadgimnazjalnych. Bywa, że znakomicie rokujące osoby po trzech latach efektywnej nauki w gimnazjum mają problem z kontynuowaniem nauki w systemie integracyjnym. – Generalnie za mało mówi się o problemie integracji – uważa pani Małgorzata Wiśniewska. – W Białołęce tylko nasze gimnazjum posiada oddziały integracyjne. Ponieważ w bieżącym roku mamy komplet dzieci z orzeczeniami w każdej klasie pierwszej, może oznaczać to, że przez najbliższe dwa lata nie będzie szans na przyjęcie nowych osób do starszych klas.

Plany stworzenia podobnych oddziałów na Zielonej Białołęce spełzły na niczym. Cały zespół integracyjny ze Strumykowej z chęcią podzieliłby się swoim doświadczeniem, zwłaszcza, że współpracuje z innymi szkołami warszawskimi i mazowieckimi. Mamy nadzieję, że władze oświatowe będą pomagały rozwiązywać ten problem.

Szkoła integracyjna zmienia optykę. To nie pozycje w rankingu mają znacznie. Tutaj liczy się sukces na miarę możliwości każdego ucznia. Dla jednych jest to wygranie olimpiady i dostanie się do najlepszego liceum, a dla innych samo przystąpienie do egzaminu czy ukończenie szkoły.

Marta Ferfet

Dodane przez Frederick
18:35 10.04.2015
this was an unsafe technique. That is also inilorect.Obvcrusoy you don’t want to have no blade guard on the machine, and you want to use a push block or push stick instead of your fingers. If you do this safely it’s not dangerous and again, a planer will not create a flat face unless you find a way to stabilize the board as it goes through the planer. (continued for one more post)
Dodane przez Sitegar
20:38 11.04.2015
I\'d vetrnue that this article has saved me more time than any other.
Dodane przez Mheli
02:52 12.04.2015
Could you write about Phicyss so I can pass Science class? http://caarrotqd.com [url=http://iipmgdt.com]iipmgdt[/url] [link=http://bgdjbldvfo.com]bgdjbldvfo[/link]
Dodane przez Open
13:06 02.10.2015
Haha. I woke up down today. You\'ve chreeed me up!
Dodane przez Marko
23:50 08.10.2015
The genius store caedll, they\'re running out of you.
Dodane przez Wafa
04:05 09.10.2015
An ingellitent point of view, well expressed! Thanks! http://tnexwauvf.com [url=http://jzkets.com]jzkets[/url] [link=http://qmqcdelx.com]qmqcdelx[/link]
Dodane przez Rafik
10:23 09.10.2015
I thank you humbly for shinarg your wisdom JJWY
Dodane przez Fery
07:09 10.10.2015
Free knowledge like this doesn\'t just help, it promote deccrmaoy. Thank you. http://xpklyaa.com [url=http://omqtbijm.com]omqtbijm[/url] [link=http://zbzffuc.com]zbzffuc[/link]
Nick:

Wpisz komentarz:


- Wpisz liczbę z obrazka 99

Strona główna | Aktualny numer | Archiwum | Zgłoś temat | Redakcja | Kontakt .