W tym wydaniu

W następnym

  • Kapitan Żbik - James Bond PRL-u
  • Białołęckie pogotowie
  • Wspomnienie o Jarosławie Kukulskim

 

www.gazetaecho.pl www.gazetaecho.pl Forum Aveciarze

Polecamy

Aveciarz w Dobrych Pomyslach

 Tańsze inwestycje

Rozmowa z Michałem Byliniakiem (23 l.), kandydatem do rady dzielnicy z listy Prawa i Sprawiedliwość (okręg III)

Michał Byliniak, czyli...

Jestem eurokoordynatorem, specjalistą ds. pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych, pomysłodawcą, koordynatorem i konsultantem licznych projektów, działaczem społecznym, wolontariuszem, freelancerem. Od 7 lat jestem związany z białołęckimi organizacjami pozarządowymi i organizuję wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Od 2006 r. współpracuję z ogólnokrajowymi organizacjami i stowarzyszeniami. Od 3 lat jestem specjalistą w samorządzie m. st. Warszawy.

Dlaczego kandydujesz?

Mieszkam na Białołęce od 17 lat, jestem świadkiem zmian zachodzących na tym terenie, mam tu bardzo wielu znajomych. W tej dzielnicy rozpoczynałem swoją działalność społeczną jako wolontariusz, członek i współzałożyciel organizacji pozarządowych. Wiele zawdzięczam dzielnicy i czuję się za nią odpowiedzialny. Chcę wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie, przyczyniając się do jej rozwoju.

Jaki masz pomysł na Białołękę?

Bardzo cieszę się z pozytywnych zmian które zachodzą na terenie dzielnicy, jednak uważam iż jest tu ciągle wiele do zrobienia. Z mojego doświadczenia w samorządzie wynika, iż bardzo trudno jest realizować różnorodne przedsięwzięcia bez odpowiedniego zaplecza. Tak też jest w przypadku Białołęki. Uważam, że priorytetem jest uczynienie dzielnicy bardziej przyjaznej dla mieszkańców. Za napływem kolejnych mieszkańców powinien iść rozwój odpowiedniej infrastruktury służącej im na co dzień i ułatwiającej codzienne funkcjonowanie. Moim celem jest zerwanie z opinią „sypialni Warszawy” i uczynienie Białołęki równie atrakcyjną dla mieszkańców w każdym wieku.

A co zaoferujesz młodym ludziom?

Dzielnica wymaga licznych inwestycji w najróżniejszą infrastrukturę. Zwykle wymagają one wielkich nakładów finansowych, jednak dzięki wykorzystaniu środków zewnętrznych można je zrealizować nakładem 15-20% podstawowych kosztów. Miałem okazję oglądać takie inwestycje jak Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu, finansowane z tzw. funduszy norweskich, infrastrukturę sportową czy edukacyjną w województwie zachodniopomorskim czy wielkopolskim finansowane z Regionalnych Programów Operacyjnych. Oczywiście takie przedsięwzięcia wymagają dużego nakładu pracy i czasu, nikt jednak nie może już powiedzieć że są nierealne.

Jakie są główne założenia Twojego programu?

Moje propozycje dla Białołęki to dostosowywanie dzielnicy do potrzeb mieszkańców poprzez rozwój i rozbudowę służącej im infrastruktury społecznej (przedszkola, szkoły, jednostki edukacyjne i kulturalne, inne jednostki użyteczności publicznej), stworzenie bogatszej oferty rekreacyjno-rozrywkowej dla osób w każdym wieku (place zabaw, rewitalizacja parków, kina, teatry), przemyślane rozwiązania komunikacyjne przyjaznymi mieszkańcom oraz nowoczesne rozwiązania elektroniczne w administracji i służbie zdrowia upraszczające korzystanie z nich. Jednym z moich celów jest również ukierunkowanie lokalnej polityki społecznej na rozwój, pobudzanie aktywności a nie traktowanie jej stereotypowo. Dostępne fundusze europejskie pozwalają na realizację wszystkich tych celów niewielkim kosztem.

Czy młodzi radni to dobrzy radni? Niektórzy mają co do tego wątpliwości...

Swoją przygodę z działalnością społeczną rozpocząłem w wieku 16 lat, dwa lata później koordynowałem pierwszą wymianę międzynarodową, jako 21-latek rozpocząłem pracę w samorządzie, nadal staram się rozwijać i stawiać przed sobą nowe cele. Uważam że nie brakuje ludzi młodych, ambitnych, mających już na koncie różne doświadczenia mogących przydać się w radzie dzielnicy. Nie znaczy to iż młodzi mają całkowicie wyprzeć osoby bardziej doświadczone, starsze. Ich wieloletnia praktyka czy doświadczenie życiowe są wręcz bezcenne. Złotym środkiem jest połączenie tych dwóch zestawów dla dobra wspólnego.

Dlatego uważam, że najlepszy skład rady to właśnie równowaga pomiędzy doświadczeniem i młodością. Zarząd dzielnicy pozostawiłbym jednak bardziej doświadczonym samorządowcom.

A co z III sektorem?

Organizacje pozarządowe w całym kraju wymagają wsparcia. Tak jest również na Białołęce. Jako jednostki nie mające stałego finansowania potrzebują one środków finansowych i wsparcia merytorycznego. Chciałbym zaproponować im współpracę z samorządem i innymi jednostkami publicznymi w postaci „Koalicji Dla Białołęki”. Dałaby ona organizacjom realny wpływ na białołęcką rzeczywistość, a także zwiększyłaby siłę ich „głosu” w całym mieście.

Ponadto postaram się o zwiększenie puli środków na dotacje dla organizacji działających z zakresu profilaktyki, ochrony zdrowia, sportu oraz kultury.

Dwa warianty - zdobywasz mandat, przegrywasz. Co dalej?

Jeśli dostałbym się do rady dzielnicy chciałbym uczestniczyć w komisji polityki społecznej i zdrowia, inwestycyjnej oraz oświaty. Chciałbym również zwiększyć udział organizacji pozarządowych w dzielnicy. Starałbym się utrzymywać ciągły kontakt z mieszkańcami w każdym wieku, wspierać oddolne inicjatywy, poznawać ich potrzeby oraz oczekiwania wobec radnych.

Jeśli nie zdobyłbym mandatu kontynuowałbym swoją działalność w organizacjach pozarządowych, starałbym się promować i wdrożyć wymienione inicjatywy oddolnie. Niezależnie od wyniku nie zamierzam pozwolić sobie na lenistwo. Nie wątpię, że trzeba mierzyć siły na zamiary, sądzę że podejmując decyzję o kandydowaniu wymierzyłem dobrze.
Kontakt z kandydatem:
michalbyliniak@wp.pl

Dodane przez Marwa
13:08 02.10.2015
For the love of God, keep writing these arilstec.
Dodane przez Muhammad
23:50 08.10.2015
Holy shiinzt, this is so cool thank you.
Dodane przez Sntosh
04:05 09.10.2015
Time to face the music armed with this great inioomatfrn. http://ktlmbtwezba.com [url=http://avjqcceqlo.com]avjqcceqlo[/url] [link=http://rmryrxzptkj.com]rmryrxzptkj[/link]
Dodane przez Madeeha
10:24 09.10.2015
This is cryastl clear. Thanks for taking the time!
Dodane przez Mikie
07:09 10.10.2015
That\'s way more clever than I was expgitcne. Thanks! http://nntdjufy.com [url=http://oaxxnkpkjm.com]oaxxnkpkjm[/url] [link=http://fesutrqm.com]fesutrqm[/link]
Dodane przez Simo
12:22 22.12.2015
Me dull. You smart. That\'s just what I nedeed.
Dodane przez Warren
19:50 22.12.2015
Pin my tail and call me a doeynk, that really helped.
Dodane przez Roman
01:38 23.12.2015
I came, I read this article, I coundereq. http://wpnfbybty.com [url=http://zelaadyg.com]zelaadyg[/url] [link=http://bpmmfwis.com]bpmmfwis[/link]
Nick:

Wpisz komentarz:


- Wpisz liczbę z obrazka 99

Strona główna | Aktualny numer | Archiwum | Zgłoś temat | Redakcja | Kontakt .